ติดต่อโครงการ : สำนักควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ที่อยู่ : 285 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

การติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นและขอแสนอแนะ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร หมู่1 ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี